Mladi Kragujevčani nakon završene srednje škole odlaze na studije u Beograd, Novi Sad, Niš i druge gradove, nakon čega se većina njih odlučuje da tamo i ostane. Razlog za tako nešto je velika nezaposlenost i nemogućnost zaposlenja mladih nakon završenog fakulteta u Kragujevcu. Zato je danas više od 20.000 Kragujevčana evidentirano na listi nacionalne službe za zapošljavanje, dok je u realnosti taj broj znatno veći.

Nova Snaga želi da podstakne mlade da nakon završenih srednjih škola i fakulteta ostanu da žive, rade i stvaraju u Kragujevcu. Želi da ih osnaži da realizuju svoje ideje, da im omogući stručna usavršavanja u kompanijama, da podstakne preduzetništvo, da pomogne mladima dok ne pronađu posao da se razvijaju intelektualno. Mladi su pokretačka snaga ne samo ovog grada, već i društva u celini.

Zato, mlade treba aktivirati i pomoći im da prepoznaju svoje kvalitete i daju ih na raspolaganje svom rodnom gradu. Cilj Nove Snage je da ponudi konkretna rešenja problema sa kojim se svi mi susrećemo svakoga dana a jedna od velikih i ključnih zadataka je rešavanje problema mladih, njihov razvoj, mogućnost zapošljavanja i povratak u grad gde su rođeni i napravili prve korake.