Nikola Nešić, odbornik Skupštine grada Kragujevca, na X redovnoj sednici postavio je nekoliko pitanja gradskim vlastima i za govornicom, ali i preko redovnih odborničkih pitanja na koja očekuje odgovore od gradonačelnika, većnika za finansije i Skupštine grada.

Pitanja se odnose na poslovanje JKP “Šumadija” za koje kažu da je napravila gubitak od 1,6 miliona evra pa sada to pokrivaju iz sopstvenih sredstava. Zašto su uzimali kredit ako imaju toliko sredstava u rezervi ili iz kredita pokrivaju gubitke?!

Dva su ključna razloga: 1) povoljni uslovi tokom zimskog perioda – što više nepogoda veća zarada i 2) nema naplate rente u Tržnicama – zar nisu takođe sami odgovorni za “Skadar u Kragujevcu”?

Informacije nismo tražili od Vladimira Maksimovića, člana Gradskog veća za komunalne delatnosti, čiji je to i resor, jer postoji sumnja da je i sam odgovoran za nepovlačenje sredstava i plaćanje penala prema EBRD. Takođe, on godinama izbegava odgovore i ignoriše pitanja, tako više sa njim nećemo gubiti vreme, kao što ne bi trebali ni Kragujevčani da imaju takve predstavnike u vlasti!

Gradska vlast je ignorisala ovu temu, jer znaju da nemaju prave i konkretne odgovore, koji ne bi naškodili njihovoj trenutnoj poziciji, ali da ne bi ostalo na tome, zatražili smo odgovore na konkretna odbornička pitanja:

Kolika su do sada povučena sredstva EBRD-a (8600-GPN-47690 / broj projekta 47690)?
Da li postoji novi ugovor koji je potpisan u međuvremenu?
Molim Vas da mi se dostavi kako su povučena sredstva iskorišćena i na koje su tačno račune prebačena?
Da li grad Kragujevac plaća dodatne penale za nepovučena sredstva (molim Vas za dokaz)?
Da li je bilo ko snosio odgovornost za nepovučena sredstva i za sad isplaćenih poznatih penala od 187.000evra (ako jeste, ko)?
Da li su povučena sredstva za autobusku stanicu (new city bus terminal)? Ako jesu na koji su račun uplaćena sredstva? Ako nisu, molim Vas za dokument koji dokazuje zašto nismo još uvek povukli sredstva?

Informacije o projektu koji stoji na sajt-u EBRD.