Politička organizacija Nova Snaga okuplja pre svega mlade ljude, koji su uglavnom rođeni i odrasli u Kragujevcu. Kroz političko angažovanje u protekle tri godine uspeli smo i da budemo deo Skupštine grada, gde nas predstavlja jedan odbornik. Pokazali smo da je moguće aktivnim učešćem u političkom životu pronaći mesto za mlade ljude, željne ostanka u našem gradu i državi.

Ipak, pojačano nezadovoljstvo kod ove grupacije stanovnika pokazuje da je potrebno više angažovanja u političkom životu i energiju koja se vrlo često troši na podele za i protiv, a ne glasanjem na izborima i kandidovanjem svog iskustva i znanja, usmeriti ka pronalaženju rešenja za konkretne probleme.

Mi se kroz političko angažovanje bavimo konkretnim problemima, čije je rezultate nekada nemoguće prikazati i učiniti vidljivim široj javnosti, uz izdvajanje našeg doprinosa, ali nemamo problem sa tim, već želimo da našu generaciju što više uključimo u politički život grada.

Dajte svoj doprinos, jer ako odete odavde, a da niste pokušali ili ste pogrešno usmeravali svoju energiju i želju za promenama, biće vam žao, i to ne možda odmah, ali ako dozvolite da drugi odlučuju o vašim životima, dok vi sedite kod kuće pored računara, ništa drugo ne preostaje sem beznačajnog pisanja komentara i deljenja tuđih misli.

Nova Snaga vas poziva da pratite ritam pozitivnih trendova buđenja svesti kod mladih i uključite se u politiku, a nas već prepoznaju kao pravu poziciju za startno mesto ka konačnom cilju!