Apoteke Kragujevac su do 2013. godine svake godine imali suficit u poslovanju. Toliko veliki da su do 2023. godine mogli da iz sopstvenih sredstava da pokriju godišnje deficite.

Šta se desilo 2013. godine? Država Srbija je naredila da sve apoteke moraju da nabavljaju lekove preko centralizovane javna nabavke, sa fiksnom maržom od 12% odnosno oduzeta im je mogućnost da se bori na tržištu. 

Stranka “Zajedno” se zalaže da se uradi izmena zakona o zdravstvenoj zaštiti kako bi se državnim apotekama omogućila sloboda u poslovanju jer sa kvalitetom usluga koje nudi, nijedna privatna apoteka ne može da joj parira. 

Do sada smo preko poslaničkih pitanja i u Narodnoj skupštini Republike Srbije preko poslanika Nikole Nešića, vršili pritisak na nacionalnu vlast da odustane od ove ideje. Ministarstvo zdravlja je formiralo radnu grupu za izmenu ovog Zakona o zdravstvenoj zaštiti što nam je potvrđeno preko odgovora na poslanička pitanja. 

Dok se na nacionalnom nivou, ne izvrši izmena ovog zakona, grad Kragujevac može da sačuva apoteke!

Zato nam je potrebna Vaša pomoć da svi stanemo iza Apotekarske ustanove Kragujevca!

LINK ZA PETICIJU:

https://zajedno.demcloud.org/civicrm/profile/create?gid=36&reset=1&fbclid=IwAR1SIrIW40Al7Rgava8fbWpSZ6vBnV2LiE7jL-kpoahq6YApEA8C2-lFhWA