***Dostavljanje ove PRISTUPNICE elektronskim putem, smatra se validnim i ne mora da bude potpisana od strane člana.

Preuzmite pristupnicu, odštampajte i podelite prijateljima – Pristupnica.doc

Član Udruženja Nova Snaga može biti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja.

Prava i obaveze članova su:
* Da doprinose ostvarivanju ciljeva i programskih zadataka
* Da budu informisani o radu Udruženja i njihovih organa
* Da učestvuju u aktivnostima Udruženja, u skladu sa interesovanjem

Iz Udruženja član može biti isključen iz sledećih razloga:
* Ako ne izvršava predviđene zadatke
* Ako se pri izvršavanju obaveza ne pridržava odredbi Statuta i Pravilnika o članstvu
* Ako svojim radom i ponašanjem šteti ugledu Udruženja i interesa društva Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor.

Članarina iznosi:
1 mesec: 200 dinara
3 meseca: 500 dinara
6 meseci: 1000 dinara
12 meseci: 1800 dinara
Članarina se može uplatiti na tekući račun Udruženja ili lično, u prostorijama Udruženja u ulici Aleksandra Karađorđevića 145 VP,  TC Interšped (preko puta Velikog parka):

–  svake srede od 18h-19h  i

– svakog četvrtka od 18h-19:30h.

Broj računa: 170-0050014757000-49