Politička organizacija Nova Snaga poslala je pismo Ambasadi Republike Slovačke u Srbiji i Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine o grubim političkim zloupotrebama slovačke nacionalne manjine u političke svrhe, osnivanjem političke stranke „Jaka Srbija“.

Tekst pisma možete pročitati ovde.

Analizu zloupotreba možete pročitati ovde.

Zakon o političkim strankama definisao je i političke stranke nacionalne manjine: