Koalicija MORAMO oglasila se saopštenjem povodom još jedne skandalozne javne nabavke i posipanja pepelom puta ka odmaralištu na Bešnjaji.

“Građani Kragujevca još nisu dobili odgovor od gradonačelnika Nikole Dašića kako su oštećeni za više od 4 miliona dinara za projektovanje Trga Radomir Putnik i ko će da odgovara za toliki novac, a otkrivena je nova problematična javna nabavka gde je Grad oštećen za više od 3,4 miliona dinara. Akteri su isti – po nalogu Nikole Dašića nabavku sprovodi v.d. načelnika Uprave za razvoj i investicije.

Uprava za razvoj i investicije raspisuje javnu nabavku 9.08.2021. za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog puta do odmarališta Bešnjaja u dužini od 4600m, a što odgovara dužini makadamskog puta od završetka postojećeg asfaltnog puta do dečijeg odmarališta na Bešnjaji  (Link ka javnoj nabavci: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/42098). Procenjena vrednost javne nabavke je 9.000.000,00 dinara bez PDV-a. Jedini ponuđač daje ponudu za projektovanje puta od 4600 m za iznos od 8.990.000,00, što iznosi 1.954,00 dinara po metru dužnom puta do odmarališta Bešnjaja. Javna nabavka se poništava uz obrazloženje da ponuđač nema akreditovanu laboratoriju.

Mesec dana posle prve nabavke, 9.09.2021., Uprava za razvoj i investicije raspisuje novu nabavku za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog puta do odmarališta Bešnjaja (Link ka javnoj nabavci: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/46199), ali sada za dužinu od 2100 m, što predstavlja manje od pola dužine puta do odmarališta Bešnjaja, a u naslovu javne nabavke se obmanjuje javnost da predstavlja put do odmarališta Bešnjaja. Procenjena vrednost u drugoj nabavci je 7.000.000,00 dinara. Isti ponuđač kao u prvoj javnoj nabavci, daje ponudu od 6.950.000,00 dinara za 2100m puta, što predstavlja 3309 dinara po dužnom metru puta do odmarališta Bešnjaja. Ova druga javna nabavka sa istim ponuđačem koji je pre mesec dana dao ponudu 1.954,00 dinara po metru dužnom, a sada za isti put daje oko 60% veću cenu, tj. 3.309,00 dinara po metru dužnom se sada prihvata i zaključuje štetan ugovor po grad, čime je grad oštećen za više od 3.400.000,00 dinara, a omogućeno ponuđaču za toliko stekne korist koja mu ne pripada.

Ovako očigledna argumentovana zloupotreba ne sme ostati neprimećena i nekažnjena, a mi ćemo insistirati da se svi koji na ovaj način zloupotrebljavaju narodni novac i omogućavaju nezakonito bogaćenje budu smenjeni sa svih javnih funkcija!

Ovako realizovana javna nabavka nije jedina šteta koja se nanosi građanima Kragujevca. Projektom koji je predmet javne nabavke, gradonačelnik Dašić je predvideo da pepeo iz Energetike izveze na Bešnjaju i na taj način napravi put. Pepeo iz Energetike predstavlja otpad koji negativno utiče na životnu sredinu. Ugradnjom opasnog pepela u put, pepeo bi došao u dodir sa atmosferskom vodom i ispiranjem, hemijski štetni sastojci bi zagadili najlepše izletište Kragujevčana gde se planira izgradnja novog dečijeg odmarališta. Ugradnju pepela u put još niko u Srbiji nije uradio iz navedenih razloga, ali Dašić hoće uz realizaciju i pomoć direktora Energetike Andreje Ilića.

Sve navedeno je javno dostupno građanima na Portalu javnih nabavki. Linkove smo postavili kako bi se građani sami uverili u „poslove“ gradske vlasti u Kragujevcu.

Gradonačelniku Nikoli Dašiću postavljamo pitanja:

  1. Zašto je prihvaćena druga ponuda istog ponuđača koja je znatno veća od prve ponude i time oštećen Grad za preko 3.400.000,00 dinara?
  2. Zašto je u drugoj nabavci stavljena dužina puta od 2100m koja ne odgovara ni polovini dužine puta do odmarališta Bešnjaja, a naslov nabavke jasno kaze da je put do odmarališta Bešnjaja?
  3. Da li je upoznat sa realizacijom ove javne nabavke?
  4. Na koji način će kazniti odgovorne, ako nije lično učestvovao u realizaciji javne nabavke?
  5. Zašto štetnim pepelom hoće da zagadi Bešnjaju?”