Tag "telekom beograd"

Telekom Srbija ili Telekom Beograd?!

Najnovije izjave oko podele novca, ili preciznije rečeno plena, košarkaških klubova (ništa manje i fudbalskih) iz Beograda, o tome koliko ko koliko dobija od državne telekomunikacione kompanije „Telekom Srbija a.d.“ postavlja se pitanje da li se pomoć državnih kompanija zaslužuje političkim vezama ili sportskim rezultatima. Telekom Srbija jedna je u nizu državnih firmi, banaka i ostalih, koja služi za ispumpavanje novca građana na razne sportske klubove, koji uporno i bezobrazno