Gradski odbor stranke Zajedno obaveštava javnost da je Grad Kragujevac 1. februara objavio Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2023. godinu.

„Rok za podnošenje prijava je naznačen. U pitanju je 3. mart 2023. godine, kada bi Komisija (za koju smatramo da bi trebalo da bude istaknuta u dokumentu Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2023. godinu) tek trebalo da počne da se bavi razmatranjem potencijalnih projekata čiji će zaključak biti objavljen, a rok je naznačen okvirno – u narednih 60 dana. Na osnovu iskustava od prethodne godine predlagači projekta ne mogu da računaju na realizaciju njihovih projekata u prvoj polovini godine, s obzirom na to da tek početkom maja znaju da li će im biti odobrena sredstva ili ne. Pred sam kraj godine, grad se pohvalio tekstom o tome koliko su građani zadovoljni kulturnim dešavanjima u gradu i radom ustanova kulture. A da li je baš tako?“

O tome je stav, ispred GrO Zajedno, iznela Jasna Veljanović, redovni profesor FILUM-a:

„Građanima grada Kragujevca su neophodni muzički sadržaji koji su ravnomerno raspoređeni tokom cele godine. Pogotovu nedostaju u periodu na početku godine, kada se ima ponajviše vremena za posetu koncertima, kada nas ne mame toliko otvoreni prostori. Mada, i na otvorenim prostorima bi trebalo što češće da se realizuju koncerti, kada je to moguće zbog specifičnosti ansambala, a i zbog vremenskih prilika. Međutim, postavlja se pitanje ko, osim Muzičkog centra, čiji budžet ne zavisi od projekta, može pružiti zanimljive muzičke sadržaje gradu u prvoj polovini godine, s obzirom na nedostatak sredstava, usled neizvesnosti oko finansiranja projekata?“