Na panel diskusiji Regionalne organizacije za saradnju mladih Zapadnog Balkana učestvovali su član Senata ZZS, Nikola Nešić i Marko Barać, ispred ZZS Kragujevac, kao i Aleksandar Mijailović iz Šapca. Učesnici su bili iz različitih stranaka opozicije i vlasti.

“Mladi iz regiona mora da nađu teme oko kojih treba zajednički da rade, teme koje su za sve njih važne. Teme iz prošlosti, problemi nastali i pre nihovog rođenja, koji se ne mogu zanemariti, mora da se reše kroz obrazovanje, institucije, razmene, a ne samo kroz pojedince već kroz narod. Ove teme mora da se obrade nepristrasno, bez populizma, a ako je potrebno i nezavisno telo da bude uključeno u izradu dokumenata oko kog se sve strane mogu složiti. Kada generacija koja stasa obrazovana na pricipu ovih dokumenata, zauzme čelne pozicije u budućnosti, tada može doći do trajnog pomirenja”, izjavio je Marko Barać.

Više o RYCO.