Da živimo u doba despotizma i samovolje malog broja ljudi koji su sve podredili svom i interesu organizacije u kojoj se nalaze, dokaz je još jedan skandalozan slučaj sa kojim se suočavaju naši sugrađani.

Naime, JKP Šumadija parking (sektor parkinga) naplaćuje svoje kazne desestruko više nego što su u osnovi iznosile. Dokaz tome jeste nedavni slučaj našeg sugrađanina kojem je za kaznu neplaćenog parkinga koja iznosi 990 dinara skinuto sa računa administrativnom zabranom (prinudno oduzimanje) od strane javnog izvršitelja 14120 dinara, što ako se uporedi sa prvobitnom kaznom ispada nešto više od 14 puta. Prilikom tražene dokumentacije od javnog izvršitelja došli smo do saznanja da je JKP napravio dogovor sa agencijom iz Ćuprije koja otkupljuje dugovanje od istog i svoje troškove pisanja utuženja naplaćuje 9000 dinara pa celokupna naplata dugovanja izgleda ovako:

990 RSD osnovna kazna parkiranja

9000 RSD rad unjmljene agencije

4132 RSD troškovi izvršenja

Što ukupno iznosi 14 122 dinara.

Prilikom razgovora sa javnim izvršiteljom, isti nam je napomenuo da će biti dodatnih troškova koji se odnose na rad istog, ali da još nisu definisani, ali koji neće sigurno biti ispod 4000. Sve ovo je podržao grad svojom uredbom tj. blagosolovom da je to zapravo pravi način na koji treba JKP Šumadija da vrši potraživanja od svojih korisnika usuga.

Prilikom sednice odbora za budžet i finanseije grada imao sam priliku da sretnem direktora JKP Šumadija, Marka Vujanovića, gde sam mogao čuti o uspešnom poslovanju preduzeća u kome sve funkcioniše besprekorno.

Na moje pitanje da li je rukovodstvo JKP Šumadija na čelu sa pomenutim gospodinom ikada razmišljalo o finansijskoj situaciji građana čija su minimalna primanja oko 35000 dinara i da skandaloznom admistrativnom zabranom od 14122 dinara oni nekome skidaju pola mesečne plate i da taj sugrađanin možda neće imati da plati račune za druge usluge javnih preduzeća (struja, voda, javno stambeno) ili da kupi hranu tog meseca za sebe i svoju porodicu, odgovor je bio paušalan i ticao se onog dela gde ako se palti kazna u roku od sedam dana ona bude prepolovljena sa 990 na 495 dinara i na smanjene cene parkiranja u zatvorenoj garaži desetak dinara po satu, dok o problemu prinudne naplate gospodin Marko Vujanović nije želeo da komentariše, jer kako je napomenuo, citiram, “ako se sugrađanin opomene dva ili tri puta i on ne plati, o daljoj proceduri ne želim da komentarišem”.

Postavlja se pitanje da li grad postoji da brine o svojim građanima ili je tu da pljačka iste? Da li grad kao lstoji protiv svojih građana ili je uz svoje građane? Bojim se da trenutni sistem u kojem živimo nemilosrdno gura sve nas u dužničko ropstvo, gde je osnovni osećaj čovečnosti i socijalne svesti nestao, a ostao samo goli interes i surovi kapitalizam. Ovo je skandalozna pljačka svih nas i svi mi treba da reagujemo za slične ili iste situacije zajedno i složno, jer se sutra može dogoditi da bilo ko od nas bude žrtva iste nepravde.

Autor: Marko Barać, kopredsednik GrO Zajedno i član skupštinskog odbora za budžet i finansije Kragujevca.