Politička organizacija ALTERNATIVA
Kragujevačka Inicijativa & Nova Snaga

Slađan Rakić, predsednik
Nikola Nešić, zamenik predsednika
Đorđe Antonijević, generalni sekretar

Potpredsednici:

Marko Barać – ljudski resursi i mesni odbori
Marko Gavrilović – direktne operacije
Dušan Živković – finansije
Aleksandar Jeremić – marketing
Igor Paunić – resorni odbori

Aneta Vasić, predsednica Foruma žena