Politička stranka ZAJEDNO – gradski odbor Kragujevac

Kancelarija: ulica Glavna (Aleksandra I Karađorđevića) 132, 34000 Kragujevac

Telefon: 064 38 48 991

E-mail: novasnagakg@gmail.com