Politička organizacija NOVA SNAGA – Kragujevac

Telefon: 064 38 48 991

E-mail: novasnagakg@gmail.com