Nikola Nešić, narodni poslanik stranke Zajedno i odbornik u Skupštini grada Kragujevca, postavio je odborničko pitanje koje se odnosi na broj ljudi koji su zaposleni na određeno vreme u gradskim preduzećima i upravama. Bili smo svedoci ucena upravo tih ljudi da mora da dođu na SNS kontra miting u Beograd, jer im u suprotnom neće biti produženi ugovori o radu ili privremenim i povremenim poslovima.

Pitanja se odnose na konkretne slučajeve:

Кoliko je lica zaposleno u Gradu Кragujevcu, odnosno u organima Grada po osnovu ugovora o radu na određeno vreme i koji je broj takvih lica koja rade u periodu kraćem od 2 godine, a koliko njih radi u periodu dužem od 2 godine?

Кoliko je lica radno angažovano u Gradu Кragujevcu, odnosno u organima Grada na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i koji je broj takvih lica koja rade u periodu do 6 meseci, godinu dana, do dve godin, više od 2 godine ?

Кoliko je lica radno angažovano u Gradu Кragujevcu, odnosno u organima Grada na ugovorima o delu i koji je broj takvih lica koja rade u periodu do 6 meseci, do godinu dana, do dve godine, više od 2 godine?

Кoliko je lica zaposleno/ radno angažovano u javnim preduzećima, privrednim društvima i ustanovama, a koja su u nadležnosti Grada Кragujevca:

Po osnovu ugovora o radu na određeno vreme i koji je broj takvih lica koja rade u periodu kraćem od 2 godine, a koliko njih radi u periodu dužem od 2 godine?

na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i koji je broj takvih lica koja rade u periodu do 6 meseci, do godinu dana, do dve godine, više od 2 godine?

Na ugovorima o delu i koji je broj takvih lica koja rade u periodu do 6 meseci, do godinu dana, do dve godine, više od 2 godine?