Aktivnosti

Reč predsednika

“Po povratku u Kragujevac sa studija uočio sam više problema koji mogu relativno lako da se reše, potrebno je samo malo volje i želje. Naišao sam na veliki broj istomišljenika koji su upravo tu volju i želju probudili u meni, nakon čega smo rešili da uradimo nešto za naš grad. Trebalo nam je iskustvo, dobili smo ga ujedinjenjem sa iskusnijim sugrađanima. Okupili smo se oko jedne ideje da radimo, pohvalimo

Osnovano udruženje građana „Nova snaga“

U Kragujevcu je osnovano Udruženje Nova Snaga, čiji je cilj stvaranje boljih uslova za život, rad i obrazovanje građana Kragujevca. Nakon formalne registracije udruženja u Agenciji za privredne registre i definisanja ciljeva, osnivači su odlučili da je vreme da se nova organizacija predstavi građanima Kragujevca. „Nova snaga“ baviće se poboljšanjem uslova života u Kragujevcu, udruženje ima svoj polaritet: sa jedne strane – mlade, vredne, ambiciozne i obrazovane ljude, a sa