Nataša Bazić je rođena 16. maja 1988. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu „Miloje Simović“ i Prvu kragujevačku gimnaziju završila je u rodnom mestu. Na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Departmanu za istoriju, završila je osnovne akademske, kao i master studije. Radila je u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu i okolini. Autor je više istorijskih izložbi, organizator i učesnik tribina koje govore o lokalnoj istoriji i zaboravljenim temama, poput „Heroina Velikog rata“.

– Zašto ste odlučili da se priključite našoj organizaciji?

Nakon upoznavanja sa radom i idejama članova Nove Snage, bilo mi je jasno da je reč o mladim i obrazovanim ljudima, koji iskreno žele da grad u kome žive učine boljim. Želim da svoje vreme, ideje, rad i zalaganje podelim sa onima koji razmišljaju na isti način.

– Po čemu se Nova Snaga razlikuje od drugih organizacija?

Ovu organizaciju najbolje definiše njen naziv. Verujem da Novu snagu zaista čine ljudi koji mogu opravdati moja očekivanja. Oni su spremni za prihvatanje i realizaciju raznovrsnih ideja i rešavanje različitih problema na koje građani Kragujevca nailaze. Uostalom, to najbolje pokazuje činjenica da među njima ima ljudi različitih zanimanja i drugačijih interesovanja.

– Kako planirate da doprinesete aktivnostima u narednom periodu?

Želim da na različite načine doprinesem ovoj organizaciji. Pre svega svojim idejama i aktivnostima u oblasti kulture, turizma, prosvete i pri rešavanju drugih problema na koje nailazimo svakodnevno.

– Da li možete da nas pojačate sa još novih snaga?

Ono što ja zasigurno mogu jeste da upoznam ljude sa radom ove organizacije i njenim članovima, imajući u vidu da će to biti dovoljno. Svako ko bude prepoznao svoj cilj među ciljevima Nove snage, sam će poželeti da bude deo nas.

– Šta očekujete od saradnje sa Socijaldemokratskom strankom?

Ljude i organizacije spajaju isti ili slični ciljevi, tako da očekujem da će Nova snaga i Socijaldemokratska stranka udružene uspeti brže i bolje da realizuju svoje ideje i pomognu građanima Kragujevca.

– Šta možemo poručiti našim pratiocima?

Prostorije Nove snage su otvorene za sve zainteresovane. Za sve one koje zanima ova organizacija, njen rad, njeni ljudi i za sve one koji imaju konkretna pitanja i probleme. Ubeđena sam da će ljudi biti jako zainteresovani, čim saznaju nešto više o nama!

Nova Snaga kreće sa akcijom „Dana otvorenih vrata“, svakog četvrtka od 17 do 20 časova u prostorijama organizacije, u T.C. „Interšped“ (preko puta ulaza u Veliki park).