Dušan Živković je rođen 1986. godine, završio je osnovnu školu Sveti Sava u Kragujevcu i Drugu kragujevačku gimnaziju. Diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, master inženjer menadžmenta Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu.

Jedan od osnivača, član Upravnog odbora i generalni sekretar Nove Snage od 2014. godine. Odbornički kandidat Nove Snage na lokalnim izborima u Kragujevcu 2016. godine.

Od 2011.- 2014.godine bio zaposlen u AD “Takovo osiguranje”. Zaposlen u Milenijum osiguranju. Član Upravnog odbora Zavoda za stomatologiju Kragujevac.

U slobodno vreme se bavi plivanjem.