Stranka Zajedno, Šumadijska regija i građani Kragujevca predložili su Apotekarsku ustanovu Kragujevac za tradicionalnu “Đurđevdansku nagradu” u oblasti medicine.

OBRAZLOŽENjE
Razvoj zdravstvene službe i svih njenih elemenata jedan je od primarnih ciljeva svake države, a praćenje i proučavanje tog razvoja pruža punu sliku o kvalitetu zdravstvene službe i nivou zdravstvene kulture u celini.

Prva državna apoteka u Srbiji osnovana je u Kragujevcu 1836. godine kao dvorska i vojna apoteka, a kasnije je preimenovana u Pravitelstvenu apoteku. Osnovao ju je prvi knjaževski apotekar Pavle Ilić. Nakon 185 godina postojanja, transformacije i razvoja, Šumadijski okrug može da se pohvali da danas ima savremenu apotekarsku ustanovu. Apotekarska ustanova Kragujevac ostvaruje svoje poslovanje kroz 28 apoteka sa oko 140 zaposlenih i spada u red najboljih i najbolje organizovanih apotekarskih ustanova u Srbiji.

U cilju poboljšanja zdravstvene zaštite, odgovornom i aktivnom ulogom u javnom zdravlju šumadijskog regiona, svoju delatnost je približila svim stanovnicima regiona otvarajući svoje apoteke i u najudaljenijim mestima bez obzira što se takvi potezi neminovno odražavaju na poslovanje.
Krajem 2021.godine Apotekarska ustanova Kragujevac otvorila je dve apotekarske jedinice – jednu u Lapovu a drugu u okviru zdrastvene stanice Filip Kljajić .Tokom 2022.godine je svoje resurse usmerila na unapređenju usluga u ovim objektima obzirom da su ove lokacije apoteka neophodne građanima i podizanju kvaliteta i dostupnosti primarne zdrastvene zaštite a sa malo potencijala da budu rentabilne.
U okviru Apotekarske ustanove Kragujevac se i tokom 2022. konstantno razvija i Galenska apoteka koja izrađuje pojedine proizvode koji su neophodni za lečenje, a ne proizvode se komercijalno. Galenska apoteka razvila je čitavu paletu izuzetno kvalitetnih proizvoda koji poseduju potencijal za brendiranje čime bi mogli da se ponude širem tržištu. Takođe, Apotekarska ustanova Kragujevac vrši distribuciju veoma skupih lekova koji se mogu izdavati samo u objektima ove ustanove, kao i lekova koji se izdaju pod strogo kontrolisanim uslovima i to neprekidno tokom cele 2022. Apotekarska ustanova Kragujevac jedina u regionu vrši doziranje lekova koji su neophodni za lečenje najmlađe populacije.
Društvena i javna zdravstvena odgovornost, stručan kadar, savremeno opremljen prostor i mreža apoteka koja je prilagođena potrebama građana dala je značajan doprinos i danas, tokom najveće zdravstvene krize u poslednjem veku. Apotekarska ustanova Kragujevac je jedina zdravstvena ustanova koja je pruža farmaceutsku zdravstvenu delatnost 24 sata, 365 dana u godini od početka pandemije KOVIDA 19 do danas. U uslovima vanrednog stanja i izolacije pacijenti na području grada, ali i oni u najudaljenijim seoskim sredinama (tokom 2022. Godine AU Kragujevac bila je jedina ustanova u širem području grada Kragujevca i sela), mogli su da budu spokojni jer su do propisane i neophodne terapije mogli da dođu na najbrži i najefikasniji mogući način.
U 2022. godini proširen je postor apoteke Bubanj i adaptiran prema izrađenom programu u cilju edukacije,prevencije i afirmacije zdravih stilova života. Program podrazumeva saradnju farmaceuta, lekara i stručnih timova iz farmaceutskih kuća. Akcenat će biti na predavanjima iz oblasti farmakologije, o pravilnoj upotrebi lekova, pomićnih lekovitih sredstava i brojnih drugih važnih tema. Dodatni prostor u apoteci koji je adaptiran pružiće pacijentima i neophodnu diskreciju koja im je potrebna, kao vreme i posvećenost farmaceuta da dobiju odgovore na sva pitanja koja su vezana za upotrebu lekova. Otvaranje ovakvog prostora uveliko Apotekarsku ustanovu Kragujevac priblžava funkcionisanju apoteka u najrazvijenijim zemljama.
Zajedno sa ustanovama primarne zdravstvene zaštite – Domom zdravlja Kragujevac i Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, koji su prethodnih godina već nagrađeni Đurđevdanskom nagradom, zatvorila je krug pružanja kompletne zdravstvene zaštite u teškom i izazovnom vremenu globalne pandemije. Iz tih razloga nameće se logičan zaključak da ovogodišnji dobitnik najvišeg gradskog priznanja treba da bude Apotekarska ustanova Kragujevac.